Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Jarosława Gonciarza

ul. Zwycięstwa 14/37-39
44-100 Gliwice

tel. 32 332 64 04
e-mail: biuro@jaroslaw-gonciarz.pl

Filia Biura Poselskiego
w Knurowie

ul. Dworcowa 10A
44-194 Knurów

tel. 32 332 64 04
e-mail: biuro@jaroslaw-gonciarz.pl

Filia Biura Poselskiego
w Pyskowicach

Kopernika 2/5
44-120 Pyskowice

tel. 32 332 64 04
e-mail: biuro@jaroslaw-gonciarz.pl