Aktualności

Wieczorny blok głosowań.

14/02/2020|

Wczoraj odbył się wieczorny blok głosowań. Sejm bezwzględną większością głosów odrzucił uchwały Senatu odrzucające nowelizacje ustaw: ➡️o radiofonii i telewizji oraz o opłatach abonamentowych ➡️o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ➡️o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze ➡️o działach administracji [...]

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Jarosław Gonciarza

ul. Zwycięstwa 14/37-39
44-100 Gliwice

tel. 32 332 64 04
e-mail: biuro@jaroslaw-gonciarz.pl

Filie Biura Poselskiego
w Knurowie i Pyskowicach

ul. Dworcowa 10A
44-194 Knurów

ul. Kopernika 2/5
44-120 Pyskowice
tel. (32) 332 64 04