Rozmowa dotyczyła sytuacji oświaty, ale przede wszystkim sposobu wynagradzania i porozumień płacowych nauczycieli i pracowników oświaty. W spotkaniu uczestniczył także pan Jacek Chadalski.