Najważniejsze zmiany w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”
  • Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe
  • Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii
  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów
  • Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa
  • Wykorzystanie jednostek węglowych
  • Wdrożenie energetyki jądrowej
  • Rozwój sieci i magazynowania energii
  • Negocjacje zmian regulacji UE