W ubiegłym tygodniu z mojej inicjatywy wspólnie z prezydentem Gliwic Adamem Neumannem oraz zastępcą prezydenta Mariuszem Śpiewokiem, spotkaliśmy się z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim – w związku z planami dot. budowy nowego szpitala miejskiego w Gliwicach. Rozmowa była bardzo trudna aczkolwiek merytoryczna.
Główne rozbieżności dotyczyły samego projektu budynku i kosztorysu.
Pomimo dużych dzielących nas poglądów politycznych budowa szpitala powinna być ponad podziałami.