Wczoraj jako członek, uczestniczyłem w Parlamentarnym Zespole Strażaków. Pracowaliśmy nad projektem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Ustawa bardzo ważnej i dobrej, w której wiele przekazanych uwag zostało uwzględnionych.
 • Głównym celem ustawy jest wprowadzenie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników kobiet w przypadku 20 lat służy i 60 lat życia, a w przypadku mężczyzn, gdy skończą 65 lat życia i będą mieć co najmniej 25 lat służby. Warunkiem jest także, by przynajmniej raz w roku uczestniczyli w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Ten dodatek to 1/14 najniższego wynagrodzenia.
Przygotowany projekt ustawy zakłada jeszcze ponadto (jeszcze nie finalna wersja):
 • OSP będzie posiadać taką samą ochronę prawną jak PSP,
 • Ochotnicy za uszczerbki na zdrowiu otrzymają takie same odszkodowania jak strażacy zawodowi,
 • Zapewnienie ochotnikom wysokiego poziomu szkoleń. Za szkolenia BHP będzie odpowiadać gmina, za pozostałe PSP,
 • Finansowanie przez PSP szkoleń na prawo jazdy kat. C dla ochotników, na to przeznaczane będą dodatkowe środki finansowe,
 • Projekt zakłada, że w remizach za energię elektryczną OSP będzie płaciło po niższych stawkach, jak osoby indywidualne (nie komercyjna taryfa jak dotychczas),
 • Jeżeli OSP wyrazi wolę, wówczas gmina będzie prowadziła dokumentację księgową jednostki w sposób nieodpłatny,
 • Ekwiwalent za wyjazdy płacony od gminy. Projekt zakłada, aby był ujednolicony, raz na dwa lata gmina podejmuje uchwałę o wysokości w konsensusie z zainteresowanymi,
 • Wprowadzamy dla strażaków ochotników legitymację służbową, na podstawie której będą mogli uzyskać stosowne przywileje i zniżki np. koleje, transport, usługi,
 • Odznaka Św. Floriana nadawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych ochotnikom i Krzyż Św. Floriana nadawany przez Prezydenta dla strażaków ochotników,
 • OSP jako stowarzyszenia będą mogły organizować imprezy masowe bez stosowania przepisów o imprezach masowych. Tak przyjęte rozwiązanie umożliwi pozyskiwanie środków przez strażaków ochotników na imprezach,
 • DODATKAMI EMERYTALNYMI BĘDĄ TAKŻE OBJĘCIE RATOWICY GOPR-U I TOPR-U NA PODOBNYCH ZASADACH, CO STRAŻACY OSP.