Pięknie zorganizowana gala, podczas której wręczone zostały Laury Knurowa oraz stypendia prezydenta miasta dla najbardziej uzdolnionej młodzieży. Po wszystkim udaliśmy się na msze świętą w intencji mieszkańców, by móc później złożyć kwiaty pod pomnikiem Św. Barbary – patronki miasta i górników.
Życzę wszystkim knurowianom samych wspaniałych chwil i wszelkiej wspaniałomyślności. Mieszkacie w pięknym mieście, z którego możecie być dumni.
Zdjęcia pochodzą z portalu IKNW – Iknurow.pl