Realizacja projektu ma na celu dostosowanie Kanału Gliwickiego do III klasy drogi wodnej.
Efektem prac będzie:
– uzyskanie niezawodności i dobrego stanu technicznego śluz,
– zwiększenie przepustowości Kanału oraz
– bezpiecznego i oszczędnego gospodarowania wodą w trakcie śluzowań.
Zakres inwestycji:
– reprofilacja betonów na głowach górnych i dolnych śluz w komorach,
– wykonanie nowych dalb na awanporcie górnym i dolnym śluz,
– naprawa ścian stalowych śluz,
– modernizacja instalacji zasilania i wewnętrznej instalacji elektrycznej,
– budowa budynków socjalnych,
– budowa kanałów obiegowych na śluzach,
– wykonywanie wrót dolnych i górnych dla komór północnych śluz.