Wspólnie z prezesem toszeckiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w #Toszek spotkaliśmy się ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.
Podczas spotkania omówiona została działalność jednostki z , wyposażenie sprzętu ratowniczo – gaśniczego, a także możliwości pozyskania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.