Najważniejsze zmiany zakładają:
  • Umożliwienie KGW pozyskiwania na swoją statutową działalność dofinansowania z innych źródeł np. z pieniędzy unijnych czy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
  • Przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ministra właściwego ds. rozwoju wsi.
  • Zmiany w podejmowaniu rozstrzygnięć ws. wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Organem wydającym te decyzje ma być kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednocześnie nadrzędnym organem w tym zakresie został dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.
  • Ustawa precyzuje przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Obowiązujące prawo zakłada, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W noweli dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany reprezentujący je zarząd.
  • Dotację celową dla Kół Gospodyń Wiejskich ma otrzymywać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od ministra rolnictwa.