Jako członek sejmowego zespołu strażaków, będę Państwu starał się przekazywać wszystkie informacje dot. ustawy o OSP.