Wspólnie z Andrzejem Frejno – prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gliwicach i Tomaszem Włoczykiem – prezesem OSP Gliwice-Brzezinka, odbyliśmy merytoryczne spotkanie z st. bryg. Romanem Klecha -Komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
Przedmiotem spotkania było wypracowanie uwag do przygotowywanego projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Wiele istotnych spostrzeżeń zobowiązałem się przekazać projektodawcom.