Dzięki podjętym przeze mnie staraniom, udało się pozyskać dwa samochody, jeden na potrzeby OSP Toszek, zaś drugi dla OSP Gliwice-Ostropa. Znakomita wiadomość dzień po dniu Św. Floriana – patrona wszystkich strażaków.
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.