Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym umowy społecznej w zakresie transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.
Podczas prac zespołu zwracam również uwagę na naszą KWK Sośnica – reprezentując jej pracowników.