Dziś uczestniczyłem w otwarciu nowego skrzydła Szkoły Podstawowej, na które mieszkańcy i lokalna społeczność oczekiwali od prawie kilkudziesięciu lat. Cieszę się niezwykle, że swoją pracą poselską mogłem wspomóc pozyskanie finansów z budżetu państwa, które okazały się niezbędne dla realizacji inwestycji.
Jestem dumny, że mogłem się zaangażować w tak pozytywny sposób i teraz nauka dla dzieci w klasach I-III będzie jeszcze bardziej efektywna i nowoczesna.
Koszt inwestycji:ze środków budżetu państwa (w kwocie :1 126 068,71 zł) oraz wkładzie własnym Gminy Tworóg (w kwocie :
1 405 931,29). Całość inwestycji to kwota : 2 532 000,00 zł.