Merytoryczne spotkanie z wójtem Gminy Wielowieś Ginterem Skowronkiem.
Tematyka omawianych spraw dotyczyła między innymi wniosków gminy na pozyskanie środków finansowych w ramach realizowanych programów dla obszarów w których funkcjonowały PGR-Y, budowy systemu kanalizacji sanitarnej, infrastruktury drogowej w Gminie Wielowieś oraz warunków w szkołach i przedszkolach.