Uczestniczę w kolejnym posiedzeniu Sejmu RP.
Podczas prac, rozpatrywane są projekty dotyczące m.in.:
  • zwiększenia pomocy pieniężnej działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
  •  uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (takich jak np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu,
  •  Uchwała Sejmu ws. Upamiętnienia 100. rocznicy urodzin najwybitniejszego trenera w historii polskiej piłki nożnej Kazimierza Górskiego,
  •  zmian w Kodeksie karnym, które przewidują uzupełnienie przepisów o zwalczaniu terroryzmu i dostosowanie ich do regulacji unijnych,
  •  ustawy o dostosowaniu polskiego prawa do przepisów obowiązujących w UE, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym; dzięki wprowadzeniu systemu m.in. gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie zgodnie z prognozami oraz bez konieczności fizycznej obecności inkasenta.