Dziś wziąłem udział w spotkaniu z dyrekcją Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach oraz wladzami samorzadu Powiatu Gliwickiego. Tematyką spotkania było omówienie spraw dotyczących edukacji prowadzonej w szkole oraz infrastruktury szkolnej, w tym jej budynku. Szkoła przy współpracy i pod nadzorem Starostwa Powiatowego zrealizowała wiele ambitnych projektów, a to nie koniec bowiem w przyszłości zamierza się zrealizować kolejne, ktore ubogacą, już i tak atrakcyjna ofertę placówki.