Pomimo wykonywania codziennej zdalnej pracy, spotykamy się w biurze z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, by odpowiadać na pisma i wnioski mieszkańców.