Podczas 10. posiedzenia Sejmu, miałem okazję zadań pytanie w punkcie dot. informacji bieżącej w sprawie funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa szkół pożarniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Ze strony rządu wyjaśnień w tej sprawie udzielił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Poinformował on posłów i opinię publiczną, że od 12 marca są zawieszone zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach podległych MSWiA. Wskazał także, że studenci i podchorąży pozostali w SGSP i w innych szkołach pożarniczych, ponieważ posiadają one swoje jednostki ratowniczo-gaśnicze z wyznaczonymi rejonami chronionymi.
Pragnę również złożyć największe wyrazy podziękowania dla strażaków z PSP i OSP za niesienie codziennej i ofiarnej pomocy w tym trudnym okresie.