Pomimo, iż akcję zbierania podpisów zakończyliśmy z dniem ogłoszenia pandemii koronowirusa, to w Gliwicach i Powiecie Gliwickim, za który byłem odpowiedzialny, uzyskaliśmy rekordowy wynik!

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gliwic, Powiatu Gliwickiego, Zabrza, Bytomia, Powiatu Tarnogórskiego oraz wolontariuszom za pomoc i poparcie.