Głosowanie nad ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

09/03/2017|

W dniu 21 lutego w Ministerstwie Rozwoju, uczestniczyłem w podpisaniu pięciu umów o dofinansowanie bardzo ważnych polskich inwestycji drogowych. Umowy dotyczą Gliwic, Krakowa, Bydgoszczy, Tarnowa i Leszna. W przypadku Gliwic umowa dotyczy dofinansowania zachodniej obwodnicy miasta. Wśród zaproszonych gości byli także wojewodowie reprezentujący województwa w których przeprowadzane będą inwestycje. Łączna wartość inwestycji wynosi 481 mln zł., [...]

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

08/03/2017|

Wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, celem rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Samorządowców reprezentowali: Pani Małgorzata Mańka Szulik - Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, Waldemar Bojarun - wiceprezydent Katowic Jutro epokowe wydarzenie - głosowanie nad Ustawą o związku metropolitalnym [...]

Spotkanie z samorządowcami oraz sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Knurowie.

06/03/2017|

27 lutego razem z Senatorem RP Krystianem Probierzem, poprowadziliśmy spotkanie z samorządowcami oraz sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Knurowie. Przedmiotem spotkania było omówienie prac w Sejmie i Senacie oraz poruszenie tematyki wyborów samorządowych w 2018 r. Przed spotkaniem razem z knurowskim radnym PiS Pawłem Szkatułą, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Tym gestem uhonorowaliśmy pamięć o [...]