Aktualności

60 lat kopalni Szczygłowice.

19/09/2021|

Wczoraj miałem ogromną przyjemność wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych kopalni Szczygłowice. Po uroczystej mszy świętej udaliśmy się na teren kopalni, gdzie znajduje się krzyż, pod którym gromadzili się pracownicy kopalni w 1981 roku. Ostatnim punktem było spotkanie na [...]

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, w której również aktywie pracuje, pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia kwoty 130 056 868 zł.

15/09/2021|

Środki te będą przeznaczone w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, [...]

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Jarosław Gonciarza

ul. Zwycięstwa 14/37-39
44-100 Gliwice

tel. 32 332 64 04
e-mail: biuro@jaroslaw-gonciarz.pl

Filie Biura Poselskiego
w Knurowie i Pyskowicach

ul. Dworcowa 10A
44-194 Knurów

ul. Kopernika 2/5
44-120 Pyskowice
tel. (32) 332 64 04