Przynależność do komisji i zespołów

W Sejmie IX kadencji jestem członkiem następujących Komisji i Podkomisji:
– Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (funkcja zastępcy przewodniczącego Komisji),
– Gospodarki i Rozwoju,

Pracuję również w następujących zespołach parlamentarnych:
– Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorstw,
– Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego.

W Sejmie VIII kadencji byłem członkiem następujących Komisji i Podkomisji:
– Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
– Gospodarki i Rozwoju,
– Podkomisji stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.

Należałem również do następujących zespołów parlamentarnych:
– Zespół parlamentarny ds. Śląska,
– Zespół parlamentarny ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego,
– Zespół parlamentarny ds. Górnictwa i Energii,
– Zespół parlamentarny ds. Lotnictwa,
– Zespół parlamentarny ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech,
– Zespół parlamentarny ds. Wspierania Polskiej Szermierki.

W Parlamentarnym Zespole ds. Lotnictwa oraz Zespole ds. Wspierania Polskiej Szermierki, pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego.

Ponadto przynależałem do następujących stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:
– Polska – Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny,
– Polsko – Brytyjska Grupa Parlamentarna,
– Polsko – Hiszpańska Grupa Parlamentarna,
– Polsko – Słowacka Grupa Parlamentarna.