Aktualności

Konferencja pt. ,,Współpraca PFRON z organizacjami pozarządowymi” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

10/05/2019|

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się w piątek konferencja pt. ,,Współpraca PFRON z organizacjami pozarządowymi". Miałem zaszczyt być uczestnikiem tej konferencji. Obecni byli również: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, zastępca prezesa PFRON ds. programowych Dorota Habich, dyrektor [...]

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Jarosław Gonciarza

ul. Zwycięstwa 14/37-39
44-100 Gliwice

tel. 32 332 64 04
e-mail: biuro@jaroslaw-gonciarz.pl

Filie Biura Poselskiego
w Knurowie i Pyskowicach

ul. Dworcowa 10A
44-194 Knurów

ul. Kopernika 2/5
44-120 Pyskowice
tel. (32) 332 64 04