NASZ PROGRAM

Budownictwo i planowanie przestrzenne!

Każdy, kto mieszka w Gliwicach zauważa, iż brakuje spójnej wizji rozwoju. Miasto dynamicznie się rozwija, lecz jego rozwój jest często chaotyczny i niezbyt uporządkowany. Należy przyjąć strategię rozwoju, uzgodnioną z mieszkańcami, właścicielami miasta.
W strategii muszą znaleźć się plany zagospodarowania przestrzennego, konsultowane z mieszkańcami, naniesione drogi, mosty, infrastruktura na wiele lat do przodu. Dlaczego tylu mieszkańców protestowało przeciwko Drogowej Trasie Średnicowej? Dlaczego tylu mieszkańców protestuje przeciw budowy obwodnicy? Dlatego, że kilka lat temu zakupili działki w spokojnej dzielnicy, wybudowali domy i po fakcie dowiedzieli się, że obok ich posesji będzie budowana obwodnica miasta. Takie działania są absurdalne i niedopuszczalne.
W Gliwicach występuje widoczny brak „Miejskiego Architekta” – osoby, która będzie posiadała długodystansową koncepcje na rozwój miejskiej zabudowy.
Problemem większości, w szczególności młodych mieszkańców, są również wysokie ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Wiele rodzin nadal nie może pozwolić sobie na własne mieszkanie. Młodzi ludzie, którzy chcieliby kupić mieszkanie w Gliwicach mają alternatywę: albo rynek pierwotny i ceny powyżej 4,5 tysiąca złotych za m2, albo rynek wtórny i ceny powyżej 3,5 tysiąca za m2. W jednym i drugim wypadku jest to dla młodego człowieka na dorobku nierealne. Za takie samo mieszkanie w sąsiednim Zabrzu zapłacić trzeba o kilkadziesiąt tysięcy mniej, niż w Gliwicach.
W celu zatrzymania Gliwiczan, by nie emigrowali do ościennych miast, należy dokonać budowy około 1000 mieszkań – budowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, w ramach TBS oraz budowy nowych mieszkań komunalnych.
Rozwój miasta nie idzie w parze, ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych części miasta. Spotykamy się z przypadkami, kiedy mieszkańcy nie mają możliwości w pełni dysponowania swoimi gruntami. Kierowane od wielu lat prośby mieszkańców, o aktualizację planów z uwzględnieniem ich uwag nie są brane pod uwagę. Będziemy otwarci na uwagi mieszkańców, starając się uwzględnić ich zasadność oraz interes miasta.
W części Gliwic mamy do czynienia z nieuregulowaną strukturą własności gruntów. Powoduje to znaczące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem mieszkańców, wielokrotnie jednostki miejskie nie są w stanie w sposób właściwy zaspokoić potrzeby zbiorowe Gliwiczan.
Tereny po Hucie 1-Maja, gdzie miało powstać Centrum Handlowe Focus, stały się betonową pustynią w ścisłym centrum Miasta. Naszym zdaniem, należy podjąć działania mające na celu, zagospodarowanie terenu, zgodnie z ładem przestrzennym tej części Miasta.
Gliwice są jednym z wielu miast, w których panuje chaos reklamowy. Jako samorząd musimy rozwiązać ten problem, byłoby to jedno z zadań „Miejskiego Architekta”.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Opracowanie koncepcji rozwoju miasta w porozumieniu z wszystkimi mieszkańcami.
 2. Zorganizowanie stanowiska „Miejskiego Architekta”.
 3. Budowa 1000 mieszkań – w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, w ramach TBS oraz nowych mieszkań komunalnych.
 4. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  z uwzględnieniem interesów zarówno mieszkańców jak i miasta.
 5. Dążenie do uregulowania problematycznej struktury własności.
 6. Dążenie do zagospodarowania terenów po byłej Hucie 1 – go Maja.
 7. Podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu chaosu reklamowego.

 

Komunikacja – klucz do sukcesu!

Gliwice posiadają bardzo duże niedociągnięcia w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej. Trudno odzwyczaić mieszkańców od przyzwyczajenia do używania samochodu w swoim mieście, skoro siatka połączeń nie spełnia ich oczekiwań. Gliwice potrzebują nowego „szkieletu” siatki połączeń, która będzie dostosowana do obecnej infrastruktury drogowej. Ponadto, w Gliwicach mamy do czynienia z gwieździstym układem tras, dojazd z jednego osiedla na drugie praktycznie zawsze odbywa się przez centrum miasta. Niejednokrotnie, żeby dotrzeć do miejsca oddalonego o kilka kilometrów należy przejechać przez centrum miasta.
Siatka połączeń komunikacji publicznej musi być skonstruowana tak, żeby mieszkańcy mogli szybko dotrzeć tam gdzie potrzebują, – czyli do pracy, do szkoły, na uczelnie czy zakupy.
Tylko dostosowana do potrzeb mieszkańców komunikacja publiczna, zachęci zainteresowanych do korzystania z niej, oraz pozwoli na rezygnację z samochodu, jeżeli nie ma takiej rzeczywistej potrzeby.
Gliwice są miastem, w którym pracuje wielu mieszkańców powiatu Gliwickiego, Tarnogórskiego, Zabrza czy Bytomia, więc zasadne byłoby powstanie punktów przesiadkowych typu park and ride.
Nowa Hala Widowiskowo – Sportowa znajdująca się blisko ścisłego centrum miasta, z wygodnym dojazdem do DTŚ i obu autostrad, posiada setki miejsc parkingowych i przystanki komunikacji miejskiej, mogłaby stanowić wręcz idealny punkt park and ride, na przeszkodzie stoi jednak jedna bardzo rzadko kursująca linia autobusowa 702.
Obecna oferta biletowa w komunikacji publicznej na terenie Metropolii jest, co najmniej uboga, bez względu na liczbę pokonywanych w obrębie danego miasta kilometrów opłata za bilet jest ta sama. Wzorem wielu innych miast, można wprowadzić bilety czasowe np. 10, 15, 20, 30 minutowe. Dzięki tego typu działaniom, możemy sprawić, że mieszkańcy będą uiszczać opłaty adekwatne do liczby pokonywanych kilometrów, co jeszcze bardziej powinno ich zachęcić do korzystania z usług komunikacji publicznej.
Transport dalekobieżny w Gliwicach również jest źle zorganizowany, przewoźnicy odbierają i przywożą pasażerów w różnych częściach Miasta. Skutkiem tego jest chaos komunikacyjny, szczególnie odczuwają go osoby spoza Gliwic. Pomimo, iż w kompetencji Miasta nie jest zapewnienie komunikacji dalekobieżnej, to jednak samorząd powinien ułatwić jej funkcjonowanie, co stanowiłoby dobrą wizytówkę Miasta.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Zaprojektowanie i wdrożenie nowej siatki połączeń komunikacji publicznej, spełniającej bardziej niż dotychczas, oczekiwania mieszkańców.
 2. Wdrażanie systemu „park and ride” oraz „kiss and ride”.
 3. Podjęcie działań, mających na celu wprowadzenie biletów czasowych w komunikacji publicznej.
 4. Budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego w oparciu o szeroko zakrojone konsultacje społeczne z mieszkańcami i ekspertami.

 

Rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej!

Pod względem infrastruktury drogowej, Gliwice potrzebują południowej i zachodniej obwodnicy Miasta. W tym zakresie należy kontynuować już zapoczątkowane działania. Dzięki realizacji tej inwestycji ruch ciężarowy zostanie wyprowadzony poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Odpowiednio rozbudowana i spójna infrastruktura rowerowa pozwoli na wykorzystanie roweru nie tylko, jako sposobu na rekreację, ale też na codzienny środek komunikacji. Zalet z wykorzystania roweru, jako środka komunikacji jest wiele, w tym dbałość o zdrowie i o środowisko. Jednak projektowanie rozbudowy infrastruktury drogowej powinno odbywać się na drodze dialogu z samymi zainteresowanymi, jak i z uwzględnieniem interesu kierowców.
Będziemy również dążyć do poszerzenia oferty roweru miejskiego o nowe stacje na osiedlach miasta, w oparciu o konsultacje z mieszkańcami i Rady Osiedli. Ponadto, będziemy dążyć do podpisania porozumień z sąsiednimi miastami w celu integracji systemów rowerów miejskich.
Dla wielu mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy pociągiem do miast ościennych, wyjeżdżając z gliwickiego dworca, ułatwieniem byłyby garaże dla rowerów.
Zasadne byłoby również stworzenie programu, premiującego kierowców, rezygnujących z dojazdu do pracy autem na rzecz roweru.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Kontynuacja budowy południowej i zachodniej obwodnicy Miasta.
 2. Budowa ścieżek rowerowych.
 3. Poszerzenie oferty roweru miejskiego.
 4. Rozwijanie sieci samoobsługowych stacji napraw rowerów.
 5. Budowa garaży dla rowerów.

 

Zwycięstwa dla mieszkańców!

Wyłączenie z ruchu ul. Zwycięstwa może być odpowiedzią na postulaty wielu mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, w ocenie, których powinna ona diametralnie zmienić swoje przeznaczenie. Ulica Zwycięstwa będąca wizytówką miasta, mogłaby być tzw. deptakiem z szeroką ofertą gastronomiczną oraz rekreacyjną dla mieszkańców. Wspomniany efekt można osiągnąć jedynie poprzez wyłączenie tej ulicy z ruchu, umożliwiając jednak dojazd samochodom z zaopatrzeniem. Chcemy także powrotu tramwaju na linii Dworzec Kolejowy – Rynek, opartego na zabytkowym taborze zasilanym z torowiska bez sieci trakcyjnej, byłby on nieodpłatny i stanowiłby praktyczną wizytówkę ulicy.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Stworzenie koncepcji nowego zagospodarowania ulicy Zwycięstwa, na drodze szerokich konsultacji z mieszkańcami.
 2. Powrót zabytkowego tramwaju na linii Dworzec Kolejowy – Rynek, zasilanego
  z torowiska.

 

Ochrona środowiska

Gliwice, są jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i Europie, miesiące jesienno – zimowe pokazują nam, iż problem ze smogiem w naszym mieście jest poważny. Wielokrotnie dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych norm czystości powietrza.
Nasze Miasto potrzebuje opracowania planu działania władz w celu walki z zanieczyszczeniami w powietrzu. Musimy dążyć do likwidacji jak największej liczby pieców i podłączanie mieszkań do ciepła miejskiego lub gazowego. Ponadto, należy zamontować oczyszczacze powietrza w przedszkolach miejskich oraz zapewnić darmową komunikację publiczną w dniach, kiedy istnieje duże ryzyko smogu i przekroczenia dopuszczalnych norm.
Zdajemy sobie sprawę, iż sytuacja materialna wielu mieszkańców nie pozwala na wymianę przestarzałych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Na pomoc, w zakresie modernizacji ogrzewania i termomodernizacji budynków zamierzamy przeznaczyć do 200 mln. zł.
Dążenie do przywrócenia miastu rzeki – tereny nad Kłodnicą mogą być dobrymi miejscami rekreacyjnymi. Naszym zdaniem należy opracować i wdrożyć program oczyszczania Kłodnicy.
W ocenie mieszkańców, zbyt duża liczba drzew jest wycinana, a na ich miejscu lub w ich okolicy nie pojawiają się nowe nasadzenia. W naszym odczuciu, powinien być jak największy udział terenów zielonych (ogrodów, skwerów, parków) w ogólnej powierzchni Miasta. Najważniejsze jest, żeby tereny zielone były jak najbliżej samych mieszkańców, a nie na obrzeżach Miasta.
Chcemy zbudować tężnie solankową w Parku Chrobrego, która będzie nie tylko miejscem rekreacji, ale także będzie stanowiła miejsce edukacji pro-środowiskowej.
W Gliwicach, naszym zdaniem brakuje „Miejskiego Ogrodnika” – osoby, która będzie koordynowała działania miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zieleni oraz która będzie posiadała długofalową koncepcję rozwoju terenów zielonych (ogrodów, skwerów, parków).
Według wielu mieszkańców, władze Miasta powinny zwracać większą uwagę na sprzątanie terenów należących do gminy, niejednokrotnie spotykamy się ze skargami Gliwiczan dotyczących nienależytego wykonywania obowiązków przez firmy sprzątające.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Opracowania i wdrożenie planu działania władz w celu walki ze smogiem.
 2. Wspieranie mieszkańców w zakresie modernizacji ogrzewania i termomodernizacji budynków.
 3. Opracowanie i wdrożenie programu oczyszczania Kłodnicy.
 4. Opracowanie i wdrożenie planu zwiększenia udziału terenów zielonych,w ogólnej powierzchni Miasta, z naciskiem na nowe nasadzenia w rejonach przebywania mieszkańców.
 5. Budowa dużej tężni solankowej w Parku Chrobrego.
 6. Zorganizowanie stanowiska „Miejskiego Ogrodnika”.
 7. Zwiększenie skuteczności nadzoru nad firmami sprzątającymi.

 

Udział mieszkańców w sprawowaniu władzy!

Budżet obywatelski jest coraz bardziej znany społeczeństwu w Polsce. Z biegiem lat kolejne jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczają część swojego budżetu na przedsięwzięcia oraz inwestycje, które wybiorą mieszkańcy w głosowaniu. Procedura budżetu obywatelskiego nie jest uregulowana na szczeblu centralnym, co daje gminom, powiatom czy województwom możliwość kształtowania tejże procedury według własnego uznania i specyfiki danej społeczności. Budżet Obywatelski w Gliwicach po raz pierwszy wdrożono w 2013 r. w bardzo ograniczonej formie, właściwą procedurę wdrożono w roku 2016. Jednak przy każdej edycji procedury budżetu obywatelskiego, nie słabną głosy krytyki wnioskodawców, członków organizacji pozarządowych czy też osiedlowych aktywistów. W naszym odczuciu, procedura budżetu obywatelskiego w Gliwicach musi ulec zmianie, zachodzi potrzeba wprowadzenia nowej formuły – we współpracy samorządu, organizacji pozarządowych oraz rad osiedli. Aktywność mieszkańców w ramach głosowania na poszczególne zadania, pokazuje jednoznacznie, że potrzeby na Osiedlach są duże, natomiast środki oddane do dyspozycji mieszkańców są niewystarczające.
Konsultacje społeczne powinny być zorganizowanym sposobem pozyskiwania opinii, stanowisk czy też poglądów od osób oraz instytucji, których dotkną skutki rozwiązań proponowanych przez organizatora. Ustalenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, ustawodawca pozostawił w kompetencjach gminy wymagając uchwały Rady Gminy.Na przykładzie miasta Gliwice konsultacje społeczne określono, jako formę zasięgania opinii mieszkańców, podkreślono jednak, że wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów miasta. Bardzo ważnym elementem konsultacji jest fakt, iż ich wynik nie jest dla władz miasta wiążący. Ponadto konsultacje charakteryzują się bardzo niską frekwencją, przyczyn należy szukać w słabym zainteresowaniu, słabej akcji informacyjnej czy też zapisem, że zdanie uczestników konsultacji może nie zostać wzięte pod uwagę. W naszym odczuciu, wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz radami osiedli, powinna zostać opracowana nowa formuła konsultacji społecznych.
Rady Osiedli podejmują na swoich Osiedlach wiele działań, w zakresie kultury, sportu, niejednokrotnie edukacji, a także występują z interwencjami do stosownych organów w celu rozwiązania problemów z własnej inicjatywy czy też w imieniu zainteresowanych mieszkańców. Należy nadmienić, iż Rady Osiedli przejmują na siebie wiele kompetencji Miasta Gliwice, członkowie Rad Osiedli wykonują swoją pracę społecznie, niejednokrotnie w celu organizacji różnych społecznie użytecznych przedsięwzięć szukają sponsorów. Uwarunkowane jest to bardzo niskimi środkami finansowymi, przeznaczanymi na działalność Rad Osiedli. Naszym zdaniem, środki przeznaczane na działalność statutową Rad Osiedli powinny zostać zwiększone, co najmniej dwukrotnie.
Na podstawie przepisów lokalnych Miasta Gliwice, inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie 2000 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta, na zasadach i w trybie określonym przez Radę.W nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzono zapis mówiący o tym, że w gminach powyżej 20 000 mieszkańców, co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawo wyborcze może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Naszym zdaniem, należy dostosować przepisy lokalne Miasta Gliwice do wymogów ustawy i obniżyć liczbę wymaganych osób, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.
Oprócz budżetu obywatelskiego, ustawodawca przewidział jeszcze inną formę aktywności mieszkańców – Inicjatywę Lokalną. Pomimo, iż w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdujemy szeroki zakres zadań możliwych do realizacji, to w Gliwicach zadania mogą jedynie dotyczyć współfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego. Naszym zdaniem, zakres zadań w ramach inicjatywy lokalnej powinien być szerszy, co może zachęcić mieszkańców do aktywności w tym zakresie.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Opracowanie nowej formuły budżetu obywatelskiego, wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz radami osiedli.
 2. Zwiększenie do 20 mln zł., środków przeznaczanych corocznie na procedurę budżetu obywatelskiego.
 3. Opracowanie nowej formuły konsultacji społecznych, wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz radami osiedli.
 4. Zwiększenie środków przeznaczanych na działalność statutową Rad Osiedli.
 5. Dostosowanie przepisów lokalnych Miasta Gliwice do ustawy i przyznanie prawa inicjatywy uchwałodawczej grupie 300 mieszkańców.
 6. Rozszerzenie katalogu zadań, które będą mogły być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Zdrowie i polityka społeczna

Gliwice, pomimo dynamicznego rozwoju w wielu dziedzinach – nie mają szczęścia do służby zdrowia. Wyraźne na tej płaszczyźnie są zaniedbania samorządu. Gliwiczanom potrzebny jest nowy wielospecjalistyczny szpital, który zastąpi obecny szpital przy ul. Kościuszki 29 oraz Zygmunta Starego 20. Mieszkańcy zasługują na jak najlepszą opiekę zdrowotną, a taką może zapewnić im jeden, wielospecjalistyczny dobrze zarządzany szpital.
W Gliwicach odczuwalny jest brak szerokiej oferty dla seniorów, brakuje miejsc gdzie seniorzy mogliby aktywnie spędzać czas. Zadania w tym zakresie, na miarę swoich możliwości częściowo realizowane są przez Kluby Seniora działające przy Radach Osiedla. Do poprawy sytuacji seniorów może przyczynić się proponowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program Wieloletni „Senior +”. W ramach wspomnianego programu, przewiduje się dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.
Gliwicka Karta Seniora przyznawana jest od 65 roku życia, natomiast Ogólnopolska Karta Seniora przyznawana jest już od 60 roku życia. Naszym zdaniem, zasadne jest obniżenie wieku przyznawania Karty Seniora do 60 roku  życia.
System opłat za śmieci w Gliwicach wymaga głębokiej reformy, biorąc od uwagę interes i zdolności finansowe naszych mieszkańców. Odbiorca śmieci w Gliwicach ma pozycję wprost uprzywilejowaną. Naszym zdaniem należy wprowadzić nowy system, z uwzględnieniem tzw. zamówień in-house, w przypadku zarówno samego odbierania, jak i odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dotychczas realizowane przez uprzywilejowany prywatny podmiot, zadania z zakresu gospodarki odpadami mogą być przejęte przez specjalnie w tym celu utworzoną spółkę komunalną, co ma docelowo zmniejszyć koszty odbioru śmieci.
Pomimo, iż o dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych mówi się już od dawna, to jednak w Gliwicach musimy jeszcze dużo nadrobić. Celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym, poruszania się po urzędach oraz instytucjach możliwie bez ograniczeń.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Budowa nowego szpitala wielospecjalistycznego.
 2. Realizacja na terenie Miasta Gliwice rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”.
 3. Obniżenie wieku przyznawania Karty Seniora do 60 roku życia.
 4. Reforma systemu opłat za śmieci z uwzględnieniem systemu in-house.
 5. Dążenie do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

 

Kultura, sport i rekreacja!

Dla osób mieszkających oraz płacących podatki w naszym mieście zamierzamy zaproponować „Kartę Gliwiczanina” wraz z portalem jej dedykowanym. Karta umożliwiałaby darmowe lub ulgowe korzystanie z miejskich placówek kulturalno – rekreacyjnych oraz zapewniałaby system ulg i rabatów np. za parkowanie.
Obecnie zbiory gliwickiego muzeum, rozproszone są po różnych magazynach, w różnych częściach miasta, co generuje niepotrzebne koszty. Budowa jednego pawilonu magazynowego, zespolonego z pracownią konserwatorską dla Muzeum w Gliwicach, zapewni odpowiednie warunki i powierzchnie do przechowywania zasobów muzealnych, a w perspektywie czasowej przyniesie oszczędności.
Organizacja „Gliwickiego Festiwalu Murali”, czyli corocznej organizacji międzynarodowego konkursu na dwa projekty murali, z nagrodą dla artystów wykonawców.
Dziś nasze miasto dysponuje wieloma boiskami przy szkołach, a także znajdującymi się w nich halach. Warto, aby te obiekty żyły nie tylko w czasie lekcji, a przede wszystkim popołudniu szczególnie w okresie wiosna/lato. Ruch jest jednym z najważniejszych elementów pozytywnie wpływającym na nasze zdrowie. Idąc w ślad za tym, warto zainwestować, aby profesjonalni trenerzy mieli pod swoim okiem nasze pociechy, a co za tym idzie, by dostępność do uprawiania sportu była dla wszystkich. Dzieci i młodzież muszą mieć szeroką ofertę przygotowaną przez kluby i stowarzyszenia, które funkcjonują na bazie miejskiej dotacji. Dlatego należy w głównej mierze środki przekazywane na sport ukierunkowywać na szkolenie.
Kolejnym ważnym krokiem jest wybudowanie kompleksu boisk do piłki nożnej wraz z niewielką halą, tak, aby życie sportowe skupiało się w jednym bezpiecznym miejscu. Przygotowanie kompleksowej drogi rozwoju na pewno przyniesie wiele radości i dumy gliwiczanom.
Należy szczególnie pamiętać o osobach, które kochają sport, jednak nie będą profesjonalnymi sportowcami. Mając to na względzie warto zwiększyć dotowanie małych klubów sportowych, gdzie właśnie swoje pasje, spełniają gliwiczanie. Takich ośrodków w naszym mieście jest wiele, ale coraz głośniej słychać, że obecne środki nie pozwalają na podstawowe potrzeby, pomimo, że udział ma w tym wielu społeczników. W sporcie musi być synergia pomiędzy dużymi klubami, a tymi małymi.
W naszym mieście, brakuje dedykowanego portalu zawierającego najważniejsze informacje o wydarzeniach sportowych, mamy na myśli rozgrywki sportowe we wszystkich dyscyplinach i klasach ligowych, dotyczących wszystkich klubów sportowych działających na terenie Miasta Gliwice.
Uzupełnieniem obecnej infrastruktury dla dzieci i ich rodziców, byłoby zaopatrzenie największych placów zabaw w toalety dostosowane dla najmłodszych mieszkańców oraz ich opiekunów.
Ułatwieniem dla mam karmiących byłby montaż specjalnych ławek, które zapewniają poczucie prywatności i komfortu a także umożliwiają przewijanie niemowląt.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Utworzenie „Karty Gliwiczanina”.
 2. Budowa magazynu dla Muzeum w Gliwicach.
 3. Organizacja „Gliwickiego Festiwalu Murali”.
 4. Budowa kompleksu boisk do piłki nożnej wraz z niewielką halą.
 5. Pięciokrotny wzrost środków przeznaczonych na szkolenie młodzieży.
 6. Zwiększenie finansowania małych klubów.
 7. Przygotowanie spójnego planu rozwoju sportu w naszym mieście z uwzględnieniem klubów profesjonalnych i amatorskich.
 8. Uruchomienie portalu promującego wszystkie wydarzenia sportowe w Gliwicach.
 9. Zaopatrzenie największych placów zabaw w toalety dla dzieci i osób starszych oraz
  w specjalne ławki dla mam karmiących, umożliwiających również przewijanie niemowląt.

 

Gospodarka najważniejszym kołem zamachowym miasta!

W Gliwicach możemy zauważyć dynamiczny rozwój sklepów wielkopowierzchniowych z kapitałem zagranicznym. Korzystne uwarunkowania do prowadzenia przez nich handlu, stawiają w niekorzystnej sytuacji, małe często rodzinne firmy handlowe, – którym Miasto powinno pomóc, a niestety utrudnia. Przytoczona problematyka była już poruszana w innych sąsiednich Miastach, – po czym np. w Katowicach, Tychach czy Zabrzu zdecydowano o całkowitym zniesieniu opłaty targowej. Tego typu działania pomagają małym przedsiębiorcom utrzymać się na rynku i wspierają rozwój małej przedsiębiorczości. Należy nadmienić, że Polscy przedsiębiorcy wytwarzają ponad 1/3 PKB. Naszym zdaniem, Miasto Gliwice powinno wspierać rodzimych przedsiębiorców i zrezygnować z poboru opłaty targowej, budżet miasta zarabia na niej około miliona złotych, co stanowi mniej, niż 0,1% całego budżetu Miasta.
Dla wielu osób, rozpoczynających drobną działalność gospodarczą, ułatwieniem byłoby zapewnienie wynajmu lokalu komunalnego/użytkowego, na preferencyjnych warunkach. Przyczyniłoby się to do pobudzenia wzrostu przedsiębiorczości i uatrakcyjnienie Gliwic szczególnie wśród mikrofirm.
Tereny wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej od Osiedla Baildona w kierunku ulicy Portowej, dzięki dobrej lokalizacji i wygodnego dojazdu, powinny zostać zrewitalizowane i wykorzystane, jako strefa dla biznesu z przewagą biurowców i stanowić estetyczną wizytówkę Miasta. Na szczególną uwagę zasługują tereny po starej fabryce drutu, które są idealną przestrzenią dla stworzenia centrum usług wspólnych.
Jednym z elementów zagospodarowania terenów wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej, mogłoby być utworzenie np. Centrum Edukacyjnego Techniki – „Technolandia”. Naszym zdaniem w Gliwicach, gdzie znajduje się wiele instytutów badawczych oraz jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, powinna powstać placówka edukacyjno – rozrywkowa prezentująca w popularny sposób podstawy inżynierii. Tego typu przedsięwzięcie pozwoliłoby wykorzystać potencjał Politechniki Śląskiej, z którą przy współpracy merytorycznej, inwestycja mogłaby zostać zrealizowana.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Likwidacja opłaty targowej na terenie całego Miasta.
 2. Zwiększenie liczby lokali użytkowych do wynajmu na preferencyjnych warunkach dla mikroprzedsiębiorców.
 3. Zagospodarowanie terenów wzdłuż DTŚ, jako strefę dla biznesu.
 4. Utworzenie na terenach po dawnej fabryce drutu Centrum Usług Wspólnych dla biznesu – we współpracy z Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
 5. Podjęcie działań mających na celu utworzenie Centrum Edukacyjnego Techniki – „Technolandia”.

 

Bezpieczeństwo w dzień i w nocy!

Monitoring w ścisłym centrum miasta jest bezpieczny tylko dla części mieszkańców. Ale przedmieścia Gliwic często straszą brakiem oświetlenia zaułków, brakiem bezpieczeństwa i służb mundurowych. W wielu szkołach wciąż można znaleźć osoby, które sprzedają naszym dzieciom narkotyki. Temat to wstydliwy, dlatego często przemilczany. To należy zmienić. By chronić nasze dzieci i młodzież. Doinwestowanie policji, patroli pieszych, rowerowych, a przede wszystkim budowa od podstaw nowoczesnych komisariatów policji i straży miejskiej, to priorytety na najbliższe 5 lat. Konieczne jest także uruchomienie stałych minikomisariatów policji w odległych dzielnicach miasta oraz zwiększenie ilości patroli, co jest najlepszą prewencją. Reorganizacja systemu szkolnictwa w Gliwicach oraz zapewnienie atrakcyjnego czasu popołudniowego młodzieży wraz z działaniami prewencyjnymi pozwoli w znacznym stopniu zwalczać problem narkotyków i alkoholizmu.
Nie możemy dopuszczać do tragedii, kiedy dochodzi do przypadków utonięć wskutek braku profesjonalnej kadry ratowniczej, której zapewnienie jest zadaniem samorządu. Naszym zdaniem, należy zapewnić kadrę ratowniczą w całym dopuszczalnym okresie sezonu kąpielowego, określonego przez ustawodawcę od 1 czerwca do 30 września.
Problemem wielu mieszkańców jest brak infrastruktury sanitarnej w ścisłym centrum, zwłaszcza w okolicach rynku. Szczególnie problem jest widoczny w czasie piątkowych i sobotnich nocy, kiedy jej brak powoduje, iż uczestnicy imprez szukają ustronnych miejsc, natomiast mieszkańcy mają dość ciągłego zanieczyszczania ich terenu.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, programy profilaktyczne, dodatkowe patrole straży i policji na osiedlach objętych największym zagrożeniem przestępczością.
 1. Prewencja – doinwestowanie policji i straży miejskiej: „Mniej mandatów więcej bezpieczeństwa”.
 2. Przyśpieszenie rozbudowy sieci monitoringu w mieście.
 3. Zapewnienie kadry ratowniczej na miejskich kąpieliskach od 1 czerwca do 30 września.
 4. Uruchomienie infrastruktury sanitarnej w okolicach starówki, czynnej całodobowo.

 

Gliwice miastem najlepszych szkół!

Każda rodzina posiadająca małe dzieci w Gliwicach wie doskonale, iż wciąż brakuje u nas żłobków, a przedszkola w obrębie zamieszkania są również często niedostępne.
W naszej ocenie należy, stworzyć nowe filie żłobków oraz uatrakcyjnić ofertę dofinansowania do miejsc w prywatnych żłobkach. Należy również podjąć działania umożliwiające dofinansowanie do zatrudnienia opiekunek dla dzieci.
Edukując młodych mieszkańców musimy zacząć już od najmłodszych lat. Nacisk na języki obce, rozwój sportowy – należy zadbać, aby odpowiednio przeszkoleni pracownicy mogli uczyć nasze dzieci na wysokim poziomie. Wiele przedszkoli oferuje naukę języków obcych i zajęcia dodatkowe już od początku rozwoju edukacji. Dla mniej zamożnych proponujemy ideę bonu edukacyjnego. A dla studentów, którzy będą wiązać swoją przyszłość z Gliwicami uruchomienie systemu niskooprocentowanych kredytów studenckich oraz stypendiów dla wybitnie uzdolnionych. Tylko w taki sposób będziemy mogli zapewnić sobie ciągłość w rozwoju nauki w naszym mieście.
Warto opracować i wdrożyć program stypendialny dla wybitnie uzdolnionych i pracowitych uczniów gliwickich szkół, wzmocnić rangę szkół podstawowych i średnich poprzez większą współpracę z Politechniką Śląską. Wśród propozycji związanych z poprawą systemu edukacji w mieście jest również możliwość utworzenia w Gliwicach filii Uniwersytetu Ekonomicznego lub Uniwersytetu Śląskiego, by gliwicki campus oferował szeroką gamę kierunków i specjalności, stając się prawdziwym miastem akademickim.
W ocenie wykładowców uczelni wyższych, uczniowie posiadają duże zaległości wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii. Wspomniane zaległości powodują problemy z realizacją programu nauczania w przypadku dalszej nauki na poziomie szkolnictwa wyższego. Naszym zdaniem, zasadne jest sfinansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych i średnich, organizowanych przez placówki oświatowe. Wzmocni to pozycje Gliwic w zakresie edukacji i zapewni młodzieży, łatwiejszy start na Politechnice Śląskiej i innych uczelniach technicznych.
Nauczyciele to ta grupa zawodowa, która dba o należyte wykształcenie naszych dzieci i naszej młodzieży oraz wspiera rodziców w ich wychowaniu. Ma to zaowocować zdobyciem przez młodych ludzi odpowiedniego zawodu i przygotowaniem ich do kontynuacji kształcenia w uczelniach wyższych. Ma w istotny sposób zwiększyć ich szanse na powodzenie w przyszłym życiu zawodowym. To, że będą to świadomi i odpowiedzialni obywatele oraz dobrzy ludzie ma też wielkie znaczenie. Uważamy, że obowiązujące obecnie dodatki dla wychowawców klas i grup w szkołach oraz przedszkolach są nieadekwatne w stosunku do wagi zadań oraz wysiłku jaki ci nauczyciele muszą poświęcać realizując cele związane z należytym wychowaniem i przygotowaniem do życia swych uczniów. Obecnie dodatek funkcyjny ustalony jest na poziomie 100 zł miesięcznie w przypadku nauczyciela pełniącego funkcje wychowawcy klasy w szkole podstawowej oraz 125 zł miesięcznie w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej. Ustalanie wysokości tych dodatków należy do kompetencji samorządu, dlatego zamierzamy je w istotnym stopniu podnieść.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Budowa dwóch nowych filii żłobków dla ok. 200 dzieci.
 2. Budowa dodatkowych kameralnych żłobków dla 300 dzieci lub dotacja dla prywatnych żłobków na różnych Osiedlach.
 3. Unowocześnienie infrastruktury przedszkolnej wraz z dostosowaniem dostępności
  w zależności od migracji mieszkańców.
 4. Stworzenie pakietu grantów premiujących najlepszych uczniów.
 5. Utworzenie funduszu na sfinansowanie dodatkowych zajęć z przedmiotów ścisłych, dla uczniów szkół podstawowych i średnich, organizowanych przez placówki oświatowe.
 1. Podniesienie dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas i grup w szkołach oraz przedszkolach.

 

Internet dla wszystkich!

Obecne rozwiązania techniczne oraz sytuacja finansowa Miasta, pozwala nam niedużym kosztem, zaopatrzyć każde gospodarstwo domowe w Gliwicach, w bezpłatny Internet. Korzystając z programu Polska Cyfrowa zrealizujemy inwestycje w zakresie szybkiego szerokopasmowego Internetu (budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s). Będziemy stopniowo dążyć do rozbudowy  e-usług publicznych świadczonych przez samorząd, które umożliwią skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw. Umożliwi to również załatwienie sprawy bez opuszczania domu bądź miejsca pracy, włączając w to płatności (szeroki katalog usług dostępnych online), dziedzictwo kulturowe, zwiększoną dostępność informacji naukowych i administracyjnych. Będzie to również podstawą do rozwoju innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć biznesowych w naszym mieście. Będziemy realizować programy mające na  celu rozwój cyfrowych umiejętności mieszkańców. A także dążyć do wzmocnienia i rozwinięcia potencjału lokalnych programistów, których będzie można wykorzystać dla cyfrowego rozwoju kraju.

Plan najbliższe 5 lat:

 1. Podjęcie działań mających na celu dostarczenie Internetu do każdego gospodarstwa domowego w Gliwicach, z wykorzystaniem Programu Polska Cyfrowa.

 

Transparentność władzy!

Wierzymy, że podstawą zaufania mieszkańców do władzy, jest jej transparentność.

Brak przejrzystości zarówno, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, jak i jego zasoby majątkowe, stanowi dziś poważną barierę rozwojową, przesądza o niedemokratycznym charakterze procesów rozwojowych i nie pozwala na podejmowanie racjonalnych, opartych na faktach decyzji przez wszystkie osoby i instytucje uczestniczące w tych procesach. Chcemy, zatem wprowadzić w działaniach władzy w Gliwicach dobrą praktykę pełnej przejrzystości i jawności finansów publicznych, z równym dostępem do informacji dla każdego mieszkańca i przedsiębiorcy.
W szczególności zasadę przejrzystości wprowadzimy w gliwickich spółkach, które obracają ogromnymi środkami publicznymi. Pełna przejrzystość działań władzy sprzyja także budowie zaufania mieszkańców oraz ich aktywizacji w życiu miasta – na czym w szczególności nam zależy.
W jawności finansów publicznych pójdziemy krok dalej i przekształcimy istniejący Rejestr Umów w Rejestr Wydatków – który będzie dokumentował każdą złotówkę wydaną z pieniędzy podatników. Będzie to wstęp do stworzenia gliwickiego Open Data – zbioru danych ogólnie dostępnych, do wykorzystania komercyjnego i niekomercyjnego, udostępnionego na wolnej licencji – zgodnie z wiodącymi trendami Smart City.

Plan na najbliższe 5 lat:

 1. Uruchomienie portalu zawierającego szczegółowy wykaz umów oraz rejestr wydatków Miasta.