Działalność w terenie

Uczestniczyłem oraz byłem inicjatorem wielu spotkań dotyczących problematyki naszego Regionu, m.in.:
– w sprawie likwidacji miejsc pracy w NEWAG Centrum Kompetencji Pojazdów Szynowych w Gliwicach,
– w sprawie likwidacji kopalni KWK „Sośnica”,
– w sprawie finansowania oraz sytuacji w gliwickich szpitalach,
– w sprawie finansowania szpitali oraz placówek zdrowia funkcjonujących w powiecie gliwickim,
– w sprawie przywrócenia pełnej żeglowności na kanale Gliwickim,
– w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w tym publicznego transportu zbiorowego na terenie Gliwic, Zabrza, Bytomia oraz powiatów gliwickiego i tarnogórskiego,
– w sprawie rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w naszym Regionie.

Podjąłem również szereg różnych interwencji m.in.:
– w sprawie przestrzegania szeroko rozumianej praworządności,
– w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach,
– w sprawie zmian organizacji ruchu drogowego,
– w sprawie remontów oraz komunalizacji nieruchomości,
– w sprawie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”,
– w sprawie łamania przepisów Prawa Pracy w poszczególnych firmach,
– w sprawie remontu zajezdni autobusowej w Knurowie – Szczygłowicach oraz utrzymania w czystości gruntów zielonych,
– w sprawie uciążliwości spowodowanych działalnością zakładów przemysłowych zlokalizowanych w Pyskowicach przy ul. Czerwionka,
– w sprawie wykorzystania potencjału specjalnych stref ekonomicznych,
– w sprawie przyszłości fabryki i pracowników gliwickiego Opla,
– w sprawie finansowania szpitali na terenie miasta Gliwice,
– w sprawie przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich w Knurowie,
– w sprawie diagnostyki chorób nowotworowych,
– w sprawie polepszenia warunków opieki osób z niepełnosprawnością.

Ponadto spotykam się w moim Biurze Poselskim z mieszkańcami i próbuje im pomagać w problemach życia codziennego, z którymi niejednokrotnie są pozostawieni sami sobie.