Działalność w terenie

Uczestniczyłem w wielu spotkaniach dotyczących problematyki naszego regionu, m.in.:
– w sprawie likwidacji miejsc pracy w NEWAG Centrum Kompetencji Pojazdów Szynowych w Gliwicach,
– w sprawie likwidacji kopalni KWK „Sośnica”,
– w sprawie finansowania oraz sytuacji w gliwickich szpitalach,
– w sprawie przywrócenia pełnej żeglowności na kanale Gliwickim,
– w sprawie rozwiązań komunikacyjnym w obrębie powiatu gliwickiego,
– w sprawie funkcjonowania szpitali powiatowych.

Podjąłem również szereg różnych interwencji m.in.:
– w sprawie zmian organizacji ruchu drogowego,
– w sprawie remontów nieruchomości,
– w sprawie kompleksowego unieszkodliwienia odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”,
– w sprawie łamania przepisów Prawa Pracy w poszczególnych firmach,
– w sprawie remontu zajezdni autobusowej w Knurowie – Szczygłowicach oraz utrzymania w czystości gruntów zielonych,
– w sprawie uciążliwości spowodowanych działalnością zakładów przemysłowych zlokalizowanych w Pyskowicach przy ul. Czerwionka,
– w sprawie wykorzystania potencjału specjalnych stref ekonomicznych,
– w sprawie przyszłości fabryki i pracowników gliwickiego Opla,
– w sprawie finansowania szpitali na terenie miasta Gliwice,
– w sprawie przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich w Knurowie,
– w sprawie diagnostyki chorób nowotworowych,
– w sprawie polepszenia warunków opieki osób z niepełnosprawnością,
– w sprawie przestrzegania szeroko rozumianej praworządności.

Ponadto spotykam się w swoim Biurze Poselskim z mieszkańcami i próbuje im pomagać w problemach życia codziennego, z którymi przychodzą.