Przewodniczącym został poseł Marek Wesoły, ja mam zaszczyt pełnić funkcję w-ce przewodniczącego.
Robert Warwas – Poseł na Sejm RP Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak – Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek Grzegorz Gaża – Poseł na Sejm RP Polski Związek Działkowców