Wspólnie z wiceprezydentem Miasta Gliwice Mariuszem Spiewok, Prezesem PEC Gliwice Krzysztofem Szalińkim oraz minister Anną Moskwa, podczas spotkania omawialiśmy tematy inwestycyjne Ciepłowni – Park Zielonej Energii.