Dziś wziąłem udział w uroczystej Mszy Polowej w rocznicę masowej zbrodni, dokonanej we wrześniu 1946 r. przez NKWD i UB na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych.