#CyfroweKlubySeniora to projekt dofinansowania zakupu urządzeń dla instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, które prowadzą zadania związane z rozwijaniem kompetencji cyfrowych osób starszych. Na pojedynczy projekt można otrzymać do 20 tys. zł. Łącznie na program przeznaczone zostało 12 mln zł, po 6 na projekty samorządów i NGO’sów.