Wspólnie z Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski przybyliśmy na zaproszenie Radnej Rady Powiatu Gliwickiego Pani Krystyny Urbańskiej, która jest jednocześnie Pełnomocnikiem Komitetu Miejskiego PiS w Pyskowicach.