Gmina Tworóg w powiecie tarnogórskim z kolejnym wsparciem!

06/04/2022|

Trzy tygodnie temu wspólnie z Wójtem Gminy Tworóg informowaliśmy o podpisaniu umowy w Boruszowicach na długo wyczekiwaną budowę boiska wielofunkcyjnego. W poniedziałek przekazaliśmy kolejną dobrą wiadomość, tym razem dotyczącą budowy sali gimnastycznej w Wojsce. Cieszę się, że w obu przypadkach mogłem skutecznie wspierać gminę w pozyskiwaniu środków finansowych na te cele.  

W moim biurze poselskim spotkałem się z Przewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach Lesławem Ordonem.

01/04/2022|

Rozmowa dotyczyła sytuacji oświaty, ale przede wszystkim sposobu wynagradzania i porozumień płacowych nauczycieli i pracowników oświaty. W spotkaniu uczestniczył także pan Jacek Chadalski.