Diecezjalne Dożynki Powiatu Gliwickiego.

20/09/2021|

W Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach odbyły się Diecezjalne Dożynki Diecezji Gliwickiej przy współorganizacji Powiatu Gliwickiego. Po uroczystej mszy świętej, na której dziękowano za tegoroczne zbiory, następnie można było podziwiać korony dożynkowe oraz wszystkie dobrodziejstwa wytworzone m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich. Powiat Gliwicki Powiat Tarnogórski Diecezja Gliwicka Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach Gmina [...]

60 lat kopalni Szczygłowice.

19/09/2021|

Wczoraj miałem ogromną przyjemność wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych kopalni Szczygłowice. Po uroczystej mszy świętej udaliśmy się na teren kopalni, gdzie znajduje się krzyż, pod którym gromadzili się pracownicy kopalni w 1981 roku. Ostatnim punktem było spotkanie na cechowni szczygłowickiej kopalni, gdzie wyraziłem swoje największe wyrazy szacunku względem całej załogi oraz przekazałem najlepsze życzenia. Zdjęcia pochodzą [...]

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, w której również aktywie pracuje, pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia kwoty 130 056 868 zł.

15/09/2021|

Środki te będą przeznaczone w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Koło Gospodyń Wiejskich z Niewieszy organizowało festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień połączony z zawodami strażackimi dla dzieci.

11/09/2021|

W zawodach, podczas których panowała wspaniała i przyjacielska atmosfera uczestniczyły dzieci i młodzież z OSP Niewiesze, OSP Knurów, OSP ŁANY, OSP Widów, OSP Pławniowice, OSP Chudów. Wspaniała zabawa dla dzieci i dorosłych.