Bardzo cenię Państwa zaangażowanie i wszystkie podjęte inicjatywy. Jako parlamentarzysta byłem i nadal jestem do Waszej dyspozycji – dla dobra Tarnowskich Gór.