Z okazji dzisiejszego święta przyjaźni, moje Biuro Poselskie odwiedzili harcerze z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.
Ten niezwykły dzień w harcerskim kalendarzu, który coraz bardziej wpisuje się i w nasz kalendarz, ma przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata. W Dniu Myśli Braterskiej harcerze organizują gry terenowe, spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich dzień ten jest wyjątkową okazją do zbiórki pieniężnej na cele charytatywne.
Dziękuję Wam za przemiłą wizytę i możliwość rozmowy.