W związku z licznymi sygnałami kierowców dotyczącymi uszkodzonej autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie, podjąłem interwencję poselską w przedmiotowej sprawie.
Poprzez podjętą przeze mnie interwencję, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracuje dokumentację techniczną, która pozwoli zdiagnozować przyczyny powstania nierówności, co w dalszej konsekwencji umożliwi realizację niezbędnych prac zabezpieczających przed ponownym wystąpieniem deformacji.