Zbyszku, przyjmij najlepsze życzenia z okazji okrągłego jubileuszu i wielu dalszych sukcesów w kierowaniu resortem sprawiedliwości.
Nieskromnie pochwalę się również, że w roku bieżącym i ja obchodziłem „pięćdziesiątkę” – jednak jestem starszy od ministra o niespełna 4 miesiące.