https://wiadomosci.onet.pl/kraj/budowa-geoparku-w-zabrzu-grzybowicach-coraz-blizej/h058shy

Projekt podzielony jest na część północną i południową. W północnej części, w miejscu dawnego wyrobiska gliny na potrzeby pobliskiej cegielni, powstanie właśnie geopark. Usunięte zostaną tu nasypy, skarpy będą umocnione i będziemy świadkami robót związanych z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom.
Powstaną ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Zamontowane zostaną też tablice informacyjne w tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego.
Dla każdego coś dobrego – Edukacja poprzez rekreację.