Procedowane będą m.in. następujące projekty ustaw i druków:
  • Projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który upraszcza proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów.
  • Projekt nowelizacji Kodeksu pracy autorstwa PiS, który zakłada rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości.
  • Przygotowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956
  • Sprawozdania komisji finansów publicznych ws. wykonania budżetu państwa na 2019 rok wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa
  • Wysłuchanie informacji premiera na temat postanowień porozumienia, które podpisano na zakończonym we wtorek w Brukseli szczycie UE.
Na ostatni dzień posiedzenia zaplanowano także informację o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2019 roku oraz z działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.