20 kwietnia skierowałem propozycję rozszerzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych samozatrudnionych – firmy jednoosobowe.
14 maja Sejm uchwalił ustawę, która zakłada objęcie zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej tej części przedsiębiorców.
Cieszę się, że propozycja została przyjęta bowiem ci przedsiębiorcy stanowią najliczniejszą grupę wszystkich przedsiębiorców. Dodatkową korzyścią jest to, że przyjęte rozwiązanie wpłynie na popularyzację formy nieodpłatnej pomocy prawnej i uprawni do skorzystania z niej grupę przedsiębiorców, którym nieodpłatna pomoc prawna jest najbardziej potrzebna.