Inwestycje drogowe Województwa śląskiego zrealizowane, realizowane i przewidziane do realizacji w latach 2015-2030:

  • Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic
  • Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, Etap II