Wspólnie z Prezesem Oddziału Powiatu Grodzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach p. Tomaszem Włoczykiem, odbyliśmy spotkanie ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP – nadbryg. Jackiem KLESZCZEWSKIM.

Bardzo merytoryczne i konstruktywne spotkanie, podczas którego omówiliśmy działalność i możliwość wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Regionie.