Rozmowy z mieszkańcami i zachęcanie do głosowania – wspólnie z Wojewoda Śląskim Jarosławem Wieczorkiem, Senatorem Krystianem Probierzem oraz moim asystentem Szymonem Kędzierskim.