Dziś od samego poranka wspólnie z radną Rady Powiatu Gliwickiego Krystyną Urbańską zachęcaliśmy do głosowania i rozmawialiśmy z mieszkańcami Pyskowic.

Dziękuję za bardzo pozytywne przyjęcie.