Informator samorządowy gminy Pilchowice opisuje w bieżącym wydaniu wnętrze Kościoła pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, które odzyska swój dawny blask. Cieszyć się z tego faktu będziemy mogli jeszcze w tym roku. Niezmiernie miło mi, że mogłem pomóc w pozyskaniu funduszy na ten cel.