Tarnowskie Góry otrzymały 299 184, 50 złotych na realizację zadania pn.: ,,Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach – I etap ul. Nowaka”.

Powiat Tarnogórski – 963 836, 00 złotych na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów Miedary (nr drogi 3218S) w gminie Zbrosławice.

Powiat Tarnogórski – 594 742, 00 złotych na zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowicka w Tarnowskich Górach”.

Powiat Tarnogórski – 225 500, 00 złotych na zadanie pn.: ,,Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2352S ul. Kaletańska w Boruszowicach”.

Powiat Tarnogórski – 229 tysięcy na zadanie: ,,Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3248S ul. Fabryczna w Kaletach”.

Powiat Tarnogórski – 300 500, 00 złotych na zadanie: ,,Remont nawierzchni bitumicznych drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim”.