Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy za trud niesiony codzienną pracą. Życzę udanych plonów i wszelkiej pomyślności w kolejnym roku!