W obecności wiceministra zdrowia, wojewody śląskiego oraz władz samorządowych, przekazaliśmy dofinansowanie na wymianę ambulansu w Knurowie. Najnowocześniejszy ambulans będzie służyć mieszkańcom Knurowa i Regionu!