Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie, dzięki któremu mogłem uczestniczyć w Dniach Gminy Wielowieś. Pragnę z tej okazji życzyć wszystkim mieszkańcom Wielowsi oraz władzom samorządowym kolejnych, pomyślnych lat rozwoju. Życzę także niegasnącego zapału w realizacji zamierzeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.